Battle Info, Regels & Timetable

WE’RE BACK! 

De #BIJLMERBATTLE is de hardste battle van Amsterdam! We hebben 3 categorieën: 

 • SOLO BATTLES 
 • CREW BATTLES 
 • CHOREO CONTEST

Er zijn drie leeftijdscategorieën voor de SOLO BATTLES: 

 • 7-11 jaar
 • 12-17 jaar
 • 18 jaar en ouder

Voor de CREW BATTLES en CHOREO CONTEST zijn er geen leeftijdscategorieën. 

Prize money:

 • SOLO 7-11 jaar € 50 
 • SOLO 12-17 jaar € 150
 • SOLO 18+ € 300
 • CREW alle leeftijden € 500
 • CHOREO alle leeftijden € 500

That’s a total of € 1.500!!!

Wanneer: zaterdag 4 januari 2020

Waar: Bijlmer Sportcentrum, Anton de Komplein 157, Amsterdam Zuidoost

Deelname of toegang: € 5 (+ € 1 service kosten)

https://eventix.shop/byu2xccd


Programma:

11:00 Deuren open + registratie

12:00 Preselection SOLO 7-11 jaar

12:45 Preselection SOLO 12-17 jaar

13:45 Preselection SOLO 18+

14:45 Pauze

15:30 CHOREO CONTEST (alle leeftijden)

16:30 Preselection CREW BATTLE (alle leeftijden)

17:30 Pauze

18:00 Halve finale SOLO & CREW BATTLES

18:45 Finale SOLO & CREW BATTLES

19:30 Prijsuitreiking + afterparty

Inschrijving: 

 1. Ga naar free-n-style.com/bijlmerbattle
 2. Klik op jouw categorie en vul het aanmeldformulier in
 3. Koop je kaartje om zeker te zijn van jouw plek! 
 4. Verzend je aanmeldformulier

Je krijgt een bevestiging per mail als je inschrijving gelukt is.

Let op: Zonder kaartje geen toegang en dus geen deelname.

Regels:

 • SOLO BATTLES: In de Preselections represent je jouw eigen dancestyle die je meteen bij het inschrijven doorgeeft. Je dancestyle neem je mee naar de volgende rondes. In de halve finale dans je 2 rondes: 1 ronde op muziek van je eigen stijl en 1 ronde op muziek in de stijl van je tegenstander. In de finale dans je 3 rondes: 1 ronde op muziek van je eigen stijl, 1 ronde op muziek in de stijl van je tegenstander en 1 ronde op de muziekkeuze van de DJ.
 • CREW BATTLES: Crew moet bestaan uit 5 tot 8 personen, DJ bepaalt de muziekkeuze.
 • CHOREO CONTEST: Crew moet bestaan uit minimaal 5 personen. De choreografie wordt eenmalig uitgevoerd en moet minimaal 2,5 min. zijn, maximum 4 minuten. Podium afmeting: 6mx6m. Muziek van tevoren aanleveren via het aanmeldformulier op de website.

Line-up

DJ’s: Passive & Lucas Benjamin

Juryleden: Eszteca, Laquelle D Galdey & Bullet

Hosts: Patrick Karijo & Riquel

<<<FOLLOW US>>>

Volg @BIJLMERBATTLE via Instagram en YouTube! 

>> Powered by Gemeente Amsterdam en het Fonds voor Cultuurparticipatie <<

========

English

WE’RE BACK!

The #BIJLMERBATTLE is THE battle in Amsterdam! There are 3 categories:

 • SOLO BATTLES
 • CREW BATTLES
 • CHOREO CONTEST

There are 3 age categories for the SOLO BATTLES:

 • 7-11 years
 • 12-17 years
 • 18 years and older

There are no age categories for the CREW BATTLES and CHOREO CONTEST.

Prize money:

SOLO 7-11 years € 50

SOLO 12-17 years € 150

SOLO 18+ € 300

CREW all ages € 500

CHOREO all ages € 500

That’s a total of € 1,500 !!!

When: Saturday January 4th 2020

Where: Bijlmer Sports Center (Bijlmer Sportcentrum), Anton de Komplein 157, Amsterdam Southeast

Participation or entry fee: € 5 (+ € 1 service costs)

https://eventix.shop/byu2xccd


Timetable:

11:00 Doors open + registration

12:00 Preselection SOLO 7-11 years

12:45 Preselection SOLO 12-17 years

13:45 Preselection SOLO 18+

14:45 Break

15:30 CHOREO CONTEST (all ages)

16:30 Preselection CREW BATTLE (all ages)

17:30 Break

18:00 Semi-final SOLO & CREW BATTLES

18:45 Final SOLO & CREW BATTLES

19:30 Award ceremony + afterparty

Registration:

 1. Go to free-n-style.com/bijlmerbattle
 2. Click on your category and complete the registration form
 3. Buy your ticket to secure your place!
 4. Send your registration form by clicking on “Verzenden” (Send)

You will receive a confirmation by e-mail if your registration was successful.

Note: Without a ticket no entry, so you’ll need a ticket to participate.

Rules:

 • SOLO BATTLES: In the Preselections you represent your own dance style that you choose on immediately upon registration. Your dance style stays with you in the next rounds. In the semi-final you will dance 2 rounds: 1 round to music of your own style and 1 round to music in the style of your opponent. In the final you dance 3 rounds: 1 round to music of your own style, 1 round to music in the style of your opponent and 1 round to the DJ’s free choice of music.
 • CREW BATTLES: Crew must consist of 5 to 8 people, DJ determines the music choice.
 • CHOREO CONTEST: Crew must consist of at least 5 people. The choreography is performed once and must be a minimum of 2.5 minutes, a maximum of 4 minutes. Stage size: 6m x 6m. Deliver music in advance via the registration form on the website.

Line-up:

DJ’s: Passive & Lucas Benjamin

Judges: Eszteca, Laquelle D Galdey & Bullet

Hosts: Patrick Karijo & Riquel

<<< FOLLOW US >>>

Follow @BIJLMERBATTLE via Instagram and YouTube!